• Our teacher
  • A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning.Department of Management

teacher

Miss.VarnaValsalan

Asst. Prof.and H.O.D
MBA
Mob: 8129709174
teacher

Miss.Preena K V

Asst. Prof
MBA, NET
Mob:

Department of Commerce

teacher

Mrs. Thanseera.T.K.K

Asst. Prof.and H.O.D
MCom, NET
Mob: 9645151568
teacher

Mrs. Savitha

Asst. Prof
MCom, SET
Mob:

Department of Computer Science

teacher

Mr. Sumesh K

Asst. Prof.and H.O.D
MCA, NET
Mob: 7025844438
teacher

Mrs. Sruthi

Asst. Prof
MCA
Mob:

Department of Psychology

teacher

Mrs. Rabiya

Asst. Prof.and H.O.D
MSc, NET
Mob: 9645151568
teacher

Mr. Akil

Asst. Prof
MSc
Mob:
teacher

Mrs. Mini

Asst. Prof
MSc
Mob:

Department of Mathematics

teacher

Mrs. Shaiba.P.V

Asst. Prof in Statistics
MSc
Mob: 9495932409

Department of Language

teacher

Mrs. Simi T

Asst. Prof Malayalam
MA, BEd, NET
Mob: 8086331506
teacher

Mrs.Dhanya.K.M

Asst. Prof Hindi
MA, BEd
Mob: 8606199959
teacher

Mr. Vidyadaran

Asst. Prof English
MA
Mob:
teacher

Mr. Shiju

Asst. Prof English
MA
Mob:
teacher

Mr. Ubais

Asst. Prof Urudu
MA
Mob: